N A B Í D K A

Průvodní/motivační dopis


Buďte struční a výstižní.
Motivační dopis by měl být čtivý a neměl by být románem.


Životopis


Správná optimalizace, optimální tvorba a nejdůležitější stavebními kameny. Životopis je nejdůležitějším dokumentem Vaší žádosti o zaměstnání.
Speciální design (na přání).

Zpětná vazba ke stávajícím dokumentům


Celkový dojem a celkové hodnocení. Doporučení pro případné úpravy. Ostatními názory k dosažení vyváženějších a efektivnějších výsledků.


D O P L Ň K O V Á  N A B Í D K A

Zvýhodněné ceny pro stávající zákazníky


Vážím si Vaší loajality.
Překlad stávajícího životopisu


česky - německy
slovensky - německy
anglicky - německy


Pojišťovací poradenství
(poradenství s překladem DE<=>CZ)


U nás si můžete nechat spočítat výši pojistného.
Vozidla a cestování
Bydlení a právo
Penzijní a životní pojištění
Zdravotní pojištění